W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 2878, Data wydarzenia: 2020-12-01

GMINNY KONKURS STROIKÓW 2020

 WYNIKI GMINNEGO KONKURSU „na najpiękniejszy stroik świąteczny

w dniu 18.12.2020r. Komisja w składzie

Anna Bączek          Z-ca Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie- przewodniczący

Anna Roszkowska adiunkt  Muzeum Regionalnego w Pilźnie- członek

Wanda Szczeklik   -członek

Dokonała oceny spośród 102 stroików uczniów ze szkół;

Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Publiczne Przedszkole w Łękach Górnych

Oddział Przedszkolny w Lipinach

Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Publiczna Szkoła Podstawowa  Lipinach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Łękach Dolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu

Wyróżnione i nagrodzone;

Klaudia Szymaszek 6 lat Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Bartosz Krogulski 6 lat Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Nathan Erazmus 6 lat Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Marcel Janicki 6 lat Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Damian Pietraszewski 6 lat Oddział Przedszkolny Łęki Dolne

Emilia Tomasiewicz 6 lat Oddział Przedszkolny Łęki Dolne

Jan Rycharski 6 lat Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Wiktoria Nowicka kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Anita Pieprzycka kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Martyna Lebryk kl Ia Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Szymon Wąchała kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Tomasz Kociszewski kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Magdalena Bara  kl IV b Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Wiktoria Gorczyca kl IVa Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Kamil Grzybowski kl Vb Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Oskar Kołodziej kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Katarzyna Jurek kl VIIa Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Jakub Rąpała kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Małgorzata Kardaś kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Filip Piątek kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Klaudia Ciombor kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Martyna Sztaba kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Patrycja Jasik kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Lena Panyło 4 lat Oddział Przedszkolny w Lipinach

Grupa Przedszkolna  Oddział Przedszkolny w Lipinach

Vanessa Piotrowska kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Oskar Piotrowski kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Eliza i Gabriel Adamscy Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Szymon Szwejda kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Sabina Karaś  kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Julia Papiernik kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Maksymilian Kita kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Szymon Przybyło kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Oliwia Korda kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Amelia Warzecha kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Dawid Nalepa kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Dawid Jop kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Piotr Rdzak  kl II Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie

Paulina Malinowska Aneta Szatkowska Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu

 

 

Dom Kultury w Pilżnie zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Stroików

regulamin

1. Celem konkursu jest wytwarzanie oraz kultywowanie tradycji plastycznej 
wśród dzieci i młodzieży związanej z okresem Bożego Narodzenia

2. Konkurs obejmuje gminę Pilzno.

3. Przedmiotem konkursu są stroiki świąteczne wykonane indywidualnie lub rodzinnie

4. Każda osoba może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

5. Stroiki należy dostarczyć do dnia 15.12.2020r. do Domu Kultury w Pilźnie do godz. 16.00

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.12.2020r. Ze względu na obostrzenia prace będzie można oglądać na stronie internetowej www.dkpilzno.pl

7. Karty zgłoszenia (wypełniona i podpisana karta zgłoszenia i kauzula informacyjna) należy przesyłać na adres;
Dom Kultury w Pilźnie
ul. Węgierska 30
39- 220 Pilzno
do dnia 15.12.2020r.
Stroiki(nie podpisane) i karty zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników za najlepsze stroiki oraz dyplomy dla szkół za udział.

9. Stroiki przechodzą na własność organizatora.

10. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

11. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej). 

                                     

   KARTA ZGŁOSZENIA

 KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY

ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko.................................................................................

2.wiek..................................................................................................

3.Ilość eksponatów.............................................................................

4.nazwa szkoły..................................................................................

...........................................................................................................

5.adres...............................................................................................

6.nr. telefonu.....................................................................................


......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego        

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu Stroików świątecznych

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA[*]

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES,/NR. TELEFONU/PESEL/IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/WIZERUNEK/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW*

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30 39- 220 PILZNO NIP: 8721127812 (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego........................................................................................

 

 

                          


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: