W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie

O nas

Dom Kultury w Pilźnie zbudowano w czynie społecznym w latach 70-tych. Budynek powstał stosunkowo szybko, bo w przeciągu dwóch lat dzięki ofiarności wielu mieszkańców Pilzna. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 21.04.1974 r. W nowo wybudowanym obiekcie znalazły się pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki, oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Placówka została zaprojektowana nowocześnie i funkcjonalnie jak na tamte czasy, a przede wszystkim z myślą o perspektywicznych potrzebach kulturalnych mieszkańców Pilzna.

Pierwszym Dyrektorem był pan Zdzisław Papiernik ( w latach 1974-75), kolejnym pani Irena Kozioł (w latach 1976 - 1987) następnie, pani Lidia Tęcza-Soprych ( od 1987r do 2003r.). Obecnie Dyrektorem jest pan Andrzej Kozik.

Dom Kultury został utworzony na mocy uchwały Nr XXII/44/92 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 listopada 1992r i jest samorządową instytucją kultury. Obejmuje swoja działalnością teren gminy Pilzno. Został wpisany do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Pilźnie pod numerem 1/92 z dnia 01.04.1992r. posiada osobowość prawną.

Siedzibą Domu Kultury w Pilźnie jest budynek znajdujący się przy ul Węgierskiej 30. Posiada filię w Zwierniku o nazwie Wiejski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne w Pilźnie.

Dom Kultury w Pilźnie jest instytucją spełniającą funkcję lokalnaj a jej misją jest ochrona i kultywowanie wartości kulturowych środowiska poprzez twórczość ludową edukację kulturalną dzieci i młodzieży, wyzwalanie aktywności kulturalnej w środowisku, stwarzanie warunków kulturalnego spędzania wolnego czasu. Adresatami są szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, mieszkańcy miasta i gminy Pilzno. W celu wypracowania aktywnego uczestnictwa w kulturze całego społeczeństwa naszej gminy proponowane są różnorodne formy kół zainteresowań tj.: zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, ognisko muzyczne, rytmika dla dzieci przedszkolnych. W Domu Kultury odbywają się również kursy języków obcych oraz zajęcia aerobowe.

Przy Domu Kultury działa od 1978 kapela ludowa Pilźnianie, która obchodzi obecnie jubileusz 25-lecia, chór Lutnia, którego tradycje sięgają XX-lecia międzywojennego, został reaktywowany z inicjatywy rzemieślników pilźnieńskich 15 lat temu, a od 1995r. znalazł swoją siedzibę w Domu Kultury pod dyrekcją p. Andrzeja Kozika.

Organizowane są różnego rodzaju konkursy przeglądy festiwale we wszystkich dziedzinach kultury.

Dom Kultury promuje oraz opiekuje się amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową prowadzi działalność rekreacyjno-wypoczynkową oraz rozrywkową instrukcyjno-metodyczną obejmującą pomoc dla placówek kultury i oświatowych oraz koordynuje działalność na terenie gminy. Gromadzi i udostępnia informacje, dokumentację dotyczącą zjawisk kulturowych na terenie gminy, oraz prowadzi działalność usługową dla społeczeństwa w oparciu o posiadaną bazę, kadrę oraz działające zespoły artystyczne.

Dom Kultury w Pilźnie
Dom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w PilźnieDom Kultury w Pilźnie

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: