W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 828, Data wydarzenia: 2023-06-12

gminny konkurs stroików 2023

Dom Kultury w Pilźnie organizuje kolejną edycję Gminnego Konkursu Stroików.

REGULAMIN

1. Organizator: Dom Kultury w Pilźnie
2. Cel konkursu;  wytwarzanie oraz kultywowanie tradycji plastycznej wśród 
dzieci i młodzieży związanej z okresem Bożego Narodzenia
3. Zasięg: Szkoły i przedszkola z terenu  gminy Pilzno.

4. Przedmiot; stroiki świąteczne mogą być wykonane rodzinnie.

5. Technika: forma  przestrzenna  z dowolnych materiałów
6. Ilość: każdy uczestnik może przedłożyć 1 stoik.

7. Warunki uczestnictwa;
- przesyłane poprzez szkołę lub inną placówkę  listy zbiorczej uczestników do    
   dnia 06.12.2023r. (drogą elektroniczną: info@dkpilzno.pl  lub osobiście: 
   ul. Węgierska 30 )
- dostarczenie prac wraz z kartami zgłoszenia i klauzulą informacyjną  
  w dniach  6-11 grudnia 2023r. w godz. 8 .00 godz. 16.00. do Domu Kultury
   w Pilźnie, ul. Węgierska 30 
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.12.2023r.
8. Kryteria oceny:
Jury będzie oceniało stroiki według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
- dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy
- estetyka pracy
- walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki)
Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. 
   Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników za najlepsze stroiki oraz dyplomy dla szkół za udział.
9. Warunki ogólne:
- stroiki przechodzą na własność organizatora.
- informacje, regulamin i załączniki będą dostępne u organizatora
- przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- o sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator

                                   KARTA ZGŁOSZENIA

 KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY

ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko....................................................................................................

2.wiek./klasa..........................................................................................................

3.Ilość eksponatów...............................................................................................

4.nazwa placówki.................................................................................................
 
.............................................................................................................................

5.adres uczestnika..............................................................................................

6.nr. telefonu uczestnika....................................................................................


......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Stroików Świątecznych

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ /IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Lista stroików przekazanych na Gminny Konkurs Stroików Świątecznych 2023

 

1.    Nazwa placówki/pieczątka     

                                    

...................................................................................................................................................................

2. ilość stroików

...................................................................................................................................................................

3. lista uczestników

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: