W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1692, Data wydarzenia: 2023-12-06

gminny konkurs szopek 2023

Dom Kultury w Pilźnie organizuje kolejną edycję Gminnego Konkursu Szopek.

regulamin

Regulamin Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

1.Organizator konkursu:  Dom Kultury w Pilźnie.

2.Cel konkursu: podtrzymanie tradycji rzeźbiarskiej i inspirowanie tą formą dzieci
  i młodzież.

3 Przedmiot, forma i technika: Szopka przestrzenna, może być wykonana z dowolnych  
  materiałów.

4. Warunki uczestnictwa:
- każdy uczestnik może zgłosić maksimum 1 szopkę 
- przesłanie  poprzez szkołę lub inną placówkę  listy zbiorczej uczestników
  do  dnia 6  grudnia  2023 roku  drogą elektroniczną: info@dkpilzno.pl lub  
  osobiście:  ul. Węgierska 30, 
- dostarczenie prac (szopki, które nie brały udziału w poprzedniej edycji konkursu)  
  wraz z kartami zgłoszenia i  klauzulą informacyjną (załączniki do pobrania na  
  stronach internetowych)  w dniach 6-11 grudnia 2023r. w godz. 8.00-16.00 
  do Domu Kultury w Pilźnie. 
-rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.12.2023r.

5. Kryteria oceny: 
Jury powołane przez organizatora oceni szopki w dwóch kategoriach: 
 kategoria I (szopka rodzinna), Kategoria II  (szopka osób niepełnosprawnych)
Szopki zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora
 Decyzja komisji o nagrodach jest ostateczna i nieodwołalna.
Jury w ocenie będzie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- wartości artystyczne i ogólne wrażenia estetyczne,
- wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
      - wkład pracy,
      - trudności techniczne,   
      - oryginalne podejście do tematu

6.Warunki ogólne;
- szopki należy odebrać do dnia 8 stycznia 2024r.
- 6 najlepszych szopek zostanie przekazanych na etap powiatowy
- informacje, regulamin i załączniki będą dostępne u organizatora
- przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
- o sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator

   KARTA ZGŁOSZENIA

 NA KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko...............................................................................................

2.wiek/klasa......................................................................................................

3.Ilość eksponatów..........................................................................................

4.kategoria; szopka rodzinna              szopka osób niepełnosprawnych

5.nazwa placówki............................................................................................

.........................................................................................................................

6.adres uczestnika............................................................................................

7. nr. telefonu uczestnika..................................................................................

......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                   

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Szopek

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA[*]

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW*

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Lista szopek przekazanych na Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2023

 

1.    Nazwa placówki/pieczątka     

                                    

...................................................................................................................................................................

2. ilość szopek

...................................................................................................................................................................

3. lista uczestników

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: