W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 431, Data wydarzenia: 2024-03-12

gminny konkurs pisanek 2024

Dom Kultury w Pilźnie organizuje kolejną edycję Gminnego Konkursu Pisanki i Plastyki Obrzędowej. Serdecznie zaprasza do udziału w poniższym konkursie.

 

Regulamin Gminnego Konkursu Pisanki i Plastyki Obrzędowej

 

I. Organizator konkursu: Dom Kultury w Pilźnie

II. Adresaci konkursu: Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Pilzno oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Parkoszu

III. Cele konkursu:

Propagowanie tradycji i folkloru

Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej

Pobudzenie artystycznej wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych

IV. Przebieg konkursu:

Kategorie:

Przedszkola

Szkoła podstawowa klasy I-III

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Szkoła ponadpodstawowa

podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Parkoszu

Ilość prac:

5 prac z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych (z wyjątkiem Publicznego Przedszkola w Pilźnie, które może dostarczyć 10 prac)

10 prac ze szkół podstawowych ( z wyjątkiem PSP w Pilźnie, które może dostarczyć  20 prac)

5 prac ze szkoły ponadpodstawowe

W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz wyróżnienia.

V. Etapy konkursu:

Dom Kultury prześle placówkom pocztą elektroniczną  instrukcję oraz linki do formularza zbiorczego i indywidualnego.

Szkoły wybiorą odpowiednią liczbę prac i dokonają zgłoszenia przez formularz zbiorczy. Dodatkowo, szkoły przekażą rodzicom formularze zgłoszeniowe dla wybranych uczniów, które rodzice będą musieli wypełnić. (Jeśli rodzicom będzie trudno wypełnić formularz, będą mieli możliwość zrobienia tego w Domu Kultury w Pilźnie).

Przyjmowanie prac będzie odbywać się w terminie od 14 do 18 marca 2024 r.,  w godzinach 08:00 - 17:00. ( Prace mogą być dostarczane zarówno przez szkołę, jak i przez rodziców indywidualnych)

 

VI. Ocena prac:

Samodzielność wykonanych prac

Pomysłowość

Estetyka

VII. Ogłoszenie wyników:

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 20 marca 2024 roku, a lista będzie opublikowana w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.

VIII. Stroiki:

Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością organizatora i będą sprzedawane na kiermaszu, z którego dochód przeznaczony jest na potrzebujące dzieci z Gminy Pilzno.

Istnieje możliwość rezerwacji pracy poprzez zaznaczenie tego na formularzu zgłoszeniowym lub na dołączonej karteczce do podpisanej pracy.

Zarezerwowany stroik należy odebrać za symboliczną opłatą do dnia 22 marca 2024 roku.

IX. Rozstrzyganie sporów:

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.

Zapraszamy do udziału!


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: