W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 425, Data wydarzenia: 2021-11-15

Gminny Konkurs Stroików i Szopek 21

Regulamin Gminny Konkurs stroików świątecznych

1. Celem konkursu jest wytwarzanie oraz kultywowanie tradycji plastycznej 
wśród dzieci i młodzieży związanej z okresem Bożego Narodzenia

2. Konkurs obejmuje gminę Pilzno.

3. Przedmiotem konkursu są stroiki świąteczne wykonane indywidualnie.

4. Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

5. Stroiki należy dostarczyć do dnia 13.12.2021r. do Domu Kultury w Pilźnie 
do godz. 16.00. Zgłoszenia przesyłane poprzez szkołę lub inną placówkę tylko 
z listą zbiorczą uczestników.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2021r..

7. Karty zgłoszenia należy przesyłać na adres;
Dom Kultury w Pilźnie
ul. Węgierska 30
39- 220 Pilzno
do dnia 13.12.2021r.
Stroiki (nie podpisane), brak listy zbiorczej i karty zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników za najlepsze stroiki oraz dyplomy dla szkół za udział.

9. Stroiki przechodzą na własność organizatora.

10. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

11. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Stroików Świątecznych

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ /IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

......................................................................................................

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY

ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko.................................................................................

2.wiek./klasa........................................................................................

3.Ilość eksponatów.............................................................................

3.nazwa placówki...............................................................................
 
...........................................................................................................

4.adres uczestnika..............................................................................

5.nr. telefonu uczestnika.....................................................................


......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

Regulamin Gminny konkurs szopek

Regulamin Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Pilźnie.

2.Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji rzeźbiarskiej i inspirowanie
tą formą  dzieci i  młodzież.

3.Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest pisemne  zgłoszenie do dnia 13  grudnia  2021 roku na adres: Dom Kultury w Pilźnie ul. Węgierska 30, 
39-220 Pilzno lub e-mail;info@dkpilzno.pl . Zgłoszenia poprzez szkołę lub inną placówkę tylko z listą zbiorczą uczestników.
Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu ( publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej). Każdy uczestnik może zgłosić maksimum 1 szopkę.

4.W konkursie mogą wziąć udział tylko te szopki, które nie brały udziału w poprzedniej edycji konkursu. W przypadku ponownego zgłoszenia tej samej szopki praca nie będzie oceniana.

5.Szopka może być pracą wykonaną z dowolnych materiałów. 

6.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie szopki do Domu Kultury w Pilźnie.
Po ocenie szopek należy je odebrać w szybkim terminie, wyjątek stanowią szopki, którym przyznano I-II- III  miejsca, zostają przekazane na konkurs powiatowy.
7.Biorący udział w konkursie proszeni są o dostarczenie swoich prac 
do 13 grudnia 2021 roku do godziny 16.00 do Domu Kultury w Pilźnie 

8.Jury powołane przez organizatorów oceni szopki w dwóch kategoriach:

Kategoria I (szopka rodzinna) 
Kategoria II  (szopka osób niepełnosprawnych)  
9.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15.12.2021r.
10. Szopki będą wyeksponowane na wystawie w Domu Kultury w Pilźnie oraz zdjęcia na stronach internetowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Szopek

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

.......................................................................................................

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 NA KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko.................................................................................

2.wiek/klasa........................................................................................

3.Ilość eksponatów.............................................................................

4.kategoria; szopka rodzinna     szopka osób niepełnosprawnych

5.nazwa placówki...............................................................................
 
...........................................................................................................

6.adres uczestnika..............................................................................

7. nr. telefonu uczestnika.....................................................................


......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                   

 

 

                              


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: