W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1055, Data wydarzenia: 2022-12-15

GMINNY KONKURS SZOPEK 2022

Regulamin Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Pilźnie.

2.Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji rzeźbiarskiej i inspirowanie tą formą  dzieci i  młodzież.

3.Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest pisemne  zgłoszenie do dnia 13  grudnia  2022 roku na adres: Dom Kultury w Pilźnie ul. Węgierska 30,  39-220 Pilzno lub e-mail;info@dkpilzno.pl . Zgłoszenia poprzez szkołę lub inną placówkę tylko z listą zbiorczą uczestników.
Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu ( publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej).

Każdy uczestnik może zgłosić maksimum 1 szopkę.

4.W konkursie mogą wziąć udział tylko te szopki, które nie brały udziału w poprzedniej edycji konkursu. W przypadku ponownego zgłoszenia tej samej szopki praca nie będzie oceniana.

5.Szopka może być pracą wykonaną z dowolnych materiałów. 

6.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie szopki do Domu Kultury w Pilźnie.
Po ocenie szopek należy je odebrać w szybkim terminie, wyjątek stanowią szopki, którym przyznano I-II  miejsca, zostają przekazane na konkurs powiatowy.
7.Biorący udział w konkursie proszeni są o dostarczenie swoich prac do 13 grudnia 2022 roku do godziny 16.00 do Domu Kultury w Pilźnie 

8.Jury powołane przez organizatorów oceni szopki w dwóch kategoriach:

Kategoria I (szopka rodzinna) 
Kategoria II  (szopka osób niepełnosprawnych)  
9 .Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 15.12.2022r.
10. Szopki będą wyeksponowane na wystawie w Domu Kultury w Pilźnie oraz zdjęcia na stronach internetowych.

  KARTA ZGŁOSZENIA

 NA KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH ORGANIZOWANY PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko...............................................................................................

2.wiek/klasa......................................................................................................

3.Ilość eksponatów..........................................................................................

4.kategoria; szopka rodzinna              szopka osób niepełnosprawnych

5.nazwa placówki............................................................................................

.........................................................................................................................

6.adres uczestnika............................................................................................

7. nr. telefonu uczestnika..................................................................................

......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                   

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Szopek

1.       Cel zbierania danych:

KONKURS

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego................................................................................

 

Na Gminny Konkurs Szopek wplynęło100 szopek ze szkół i przedszkoli Gminy Pilzno;

Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Publiczne Przedszkole w Łękach Górnych

Oddział Przedszkolny w Lipinach

Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

Oddział Przedszkolny w Zwierniku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Publiczna Szkoła Podstawowa  Lipinach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Łękach Dolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie

 

Wyróżnione i nagrodzone zostały;

PRZEDSZKOLA

I miejsce Patrycja Mateja lat 6 Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

I miejsce Antoni Fedak lat 5 Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

II miejsce Izabela Maziarka lat 4 Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

II miejsce Iga Wołowiec lat 5 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

III miejsce Gabriel Sasak lat 6 Oddział Przedszkolny w Lipinach

III Ewelina Mateja lat 4 Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

III miejsce Dorota Parat lat 6 Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

wyróżnienia

Jagoda Figura lat 6 Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

Dorota Sowa lat 4 Oddział Przedszkolny w Lipinach

Zofia Prewendowska lat 6 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Karolina Rycharska lat 5 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Emilia Janiga lat 5 Oddział Przedszkolny w Słotowej

Mikołaj Mozgowiec lat 6 Oddział Przedszkolny w Lipinach

Natan Jop lat 6 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce Antonina Dobosz kl II b Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

I miejsce Karolina kl VI b Kinga Kusza kl Ic Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

I miejsce Mikołaj Kula kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych

II miejsce Miłosz Szypułka kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

II miejsce Hanna kl I  Stanisław kl I  Szmigiel Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

II miejsce Emilia Adamska lat 5 i Paulina Adamska lat 6 Publiczne Przedszkole w Pilźnie oraz Eliza Adamska kl                    VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

II miejsce Wojciech Małozięć kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

III miejsce Karolina Węgiel kl VIIa  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

III miejsce Emilia Nowicka kl IIc Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

III miejsce Martyna kl IIIc Hubert kl Ia Solarz Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

III miejsce Aleksander Dobosz kl VIIc Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

wyróżnienia

Zuzanna Jeleń kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

Julia Nowak kl; VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Martyna Machura kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Antoni Wołowiec kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Jakub Jeleń kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

Zofia Kawa kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Marcelina Rynkar kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych

Filip Dąbrowski kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w PIlźnie

Amelia Oprządek kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Karolina Mozgowiec kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Szymon Szwejda kl VIII Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Emilia Pyrchla kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Oliwia Wnęk kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej

Lena Kubas kl Va Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Kamil Noga kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Weronika Gąsior kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Tytus Chorążak kl IIc Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Błażej Sasak kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Julia Głaz kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Marlena Mozgowiec kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Bartosz Larysz kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Julia Siewierska kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Amelia Szewczyk kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Jan Rycharski kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Marcelina Kozioł kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Kornelia Bańdur kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Lena Marcinek kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Patryk Nowak kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej

 

SZKOŁA ŚREDNIA

wyróżnienia

Tomasz Ogrodnik Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie

Składamy serdeczne gratulacje zwyciężcom oraz podziękowania wszystkim uczestnikom i ich rodzicom za ogromy wkład pracy,a także nauczycielom zaangażowanym w powyższy konkurs.  Prosimy o odbieranie szopek,  pozostają I i II miejsca, które wezmą udział w Konkursie powiatowym. O odbiorze nagód i dyplomów poinformujemy.


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: