W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1628, Data wydarzenia: 2021-07-29

plener 2021

Dom Kultury w Pilźnie zaprasza na plener malarski w dniach 29 i 30 lipca br

czwartek - Mokrzec, piątek - Pilzno w godz. od 9.00-12.00

w razie niepogody plener odbędzie się w Domu Kultury w Pilźnie

 

ZGODA NA UDZIAŁ W PLENERZE MALARSKIM ORGANIZOWANYM PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE W DNIACH 29-30.07.2021

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna/………………………………...............

na udział w plenerze malarskim wyjazdowym do Mokrzca w dniu 29.07.2021

 

tel. kontaktowy……………………………………………………………………...................

 

Jednocześnie informuję, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i umożliwia uczestnictwo w zajęciach oraz zapoznałam/łem się z regulaminem DK.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Dom Kultury w Pilźnie  zdjęć, nagrań filmowych zgodnie z  Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.  (Dz. U. Nr 133 z 1997r. , poz. 883 z późniejszymi zmianami)

 

Pilzno, dn…………………………..                podpis rodzica……………………….............

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji i przeprowadzenia pleneru malarskiego przez administratora - Dom Kultury w Pilżnie, ul. Węgierska 30, tel. 14 6721027, e-mail: info@dkpilzno.pl.

II.    Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

1.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dkpilznopl.

2.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.

3.       Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

4.       Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5.       Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.        Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7.       Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

9.       Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

* niewłaściwe skreślić

Data i podpisy ................................................................./rodzica lub opiekuna dziecka wyrażających zgodę:

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w zakresie wizerunku przez administratora - Dom Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno, tel. 14 6721027, e-mail: info@dkpilzno.pl w upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania pleneru malarskiego w mediach, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.

*niewłaściwe skreślić

Podpisy ...................................................................................../rodzica lub opiekuna dziecka wyrażających zgodę:

 

ZGODA NA UDZIAŁ W PLENERZE MALARSKIM ORGANIZOWANYM PRZEZ DOM KULTURY W PILŹNIE W DNIACH 29-30.07.2021

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna/………………………………...............

na udział w plenerze malarskim stacjonarnym w DK w Pilżnie w dniu 30.07.2021

 

tel. kontaktowy……………………………………………………………………...................

 

Jednocześnie informuję, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i umożliwia uczestnictwo w zajęciach oraz zapoznałam/łem się z regulaminem DK.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Dom Kultury w Pilźnie  zdjęć, nagrań filmowych zgodnie z  Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.  (Dz. U. Nr 133 z 1997r. , poz. 883 z późniejszymi zmianami)

 

Pilzno, dn…………………………..                podpis rodzica……………………….............

 

 


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: