W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 710, Data wydarzenia: 2020-07-06

WAKACJE 2020 Z DOMEM KULTURY

LIPIEC

 2 lipca rozstrzygnięcie Gminnego konkursu plastyczno-literackiego
             “WIRUSOWY ZAWRÓT GŁOWY”

zajęcia muzyczne indywidualne 
środy godz. 10.00-17.00  zapisy tel.146721027
          
mażoretki poniedziałki środy piątki godz. 9.00-15.30

plener malarski (Mokrzec-Pilzno) 30-31 lipiec
zapisy do 25 lipca tel.146721027(zgoda na udział
do pobrania na www.dkpilzno.pl)

Muzeum Regionalne w Pilźnie zwiedzanie tylko indywidualnie 
od wtorku do czwartku, w godz. 8:00 – 11:00 oraz 11:30 – 14:00. 
piątek godz.  8:00 - 11:00 oraz 11:30 - 18:00.
niedziela:  (pierwsza niedziela miesiąca): 10:00 – 14:00
Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych, zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek.tel. 146721190

Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00
obowiązują maseczki ochronne oraz dezynfekcja dłoni oraz limit osób tel.146721017

SIERPIEŃ

Zajęcia muzyczne środy godz. 10.00-17.00

5 sierpnia koncert zespołu muzycznego
 z Domu Kultury w Pilźnie w klasztorze w Lipinach

kino letnie (miejsce i terminy są  ustalane)

28 koncert pożegnanie wakacji Rynek

 

oświadczenie na plener

………………………………………………………….                                              ………………………………………………………

………………………………………………………….                                                        (miejscowość i data)

………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu rodzica lub

opiekuna prawnego dziecka*)

 

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                  Domu Kultury w Pilźnie

                                                                                                                  Ul. Węgierska 30 

                                                                                                                   39-220 Pilzno  

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ dziecka pozostającego pod moją opieką* ………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka w  plenerze malarskim Mokrzec-Pilzno organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie w dniach 30-31.07.2020r.

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar  przez pracownika Domu Kultury w Pilźnie temperatury ciała mojego dziecka /dziecka pozostającego pod moją opieką* ……………………………………………………..

 

Oświadczam , że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa  w zakresie bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 obowiązującymi w Domu Kultury w Pilźnie i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką w zajęciach stacjonarnych oraz wyjazdowych prowadzonych przez  placówkę w czasie trwania pandemii.

 

 

  ……………………………………………………………….

                                                                                                          ( podpis rodzica /opiekuna prawnego*)

 

 Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: