W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Wyświetlenia: 427, Data wydarzenia: 2018-01-04

Roztańczone Przedszkole

 

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLE

 

W Publicznym Przedszkolu w Pilźnie powstała Grupa Nieformalna „Przedszkolanki” która wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Pilźnie realizowała projekt „Roztańczone Przedszkole”. Stworzona została grupa przedszkolaków w celu nauki tańca ludowego, oraz poznania przyśpiewek krakowskich. Zajęcia odbywały się w Domu Kultury w Pilźnie gdzie pod okiem choreografa dzieci poznawały elementy baletu co dobrze wpływa na postawę oraz uczyły się tanecznej choreografii. W Publicznym Przedszkolu w Pilźnie pod okiem instruktora przedszkolaki uczyły się na pamięć tekstów i były prowadzone zajęcia śpiewu. Zostały zakupione stroje ludowe, które będą służyć początkującym artystom do pokazów swoich umiejętności scenicznych. Zaszczepieni pięknem folkloru będą mogli kontynuować przygodę z tańcem w ZPiT Sokolanie, oraz promować polską kulturę. Celem projektu było uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, tańca ludowego i tradycji naszego narodu oraz możliwość rozwoju i integracji pod okiem profesjonalistów. Zajęcia taneczne kreowały w świadomości młodego pokolenia cechy pozytywnego zaangażowania, obowiązkowości, rozwoju indywidualnego oraz potrzeby budowania przyjaźni. Zrealizowany projekt to fantastyczna forma spędzania czasu wolnego która daje odpowiedni impuls do przyszłego rozwoju i angażowania się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego i indywidualnej satysfakcji. Inicjatywa służyła również budowaniu struktur przyszłego społeczeństwa obywatelskiego doceniającego wkład rodziców, nauczycieli, wolontariuszy oraz instytucji pośredniczących. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie wspiera aktywność społeczną i dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji przodków.

 

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

 


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
Projekt i realizacja: