W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 872, Data wydarzenia: 2022-12-15

GMINNY KONKURS STROIKÓW 2022

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest wytwarzanie oraz kultywowanie tradycji plastycznej 
wśród dzieci i młodzieży związanej z okresem Bożego Narodzenia

2. Konkurs obejmuje gminę Pilzno.

3. Przedmiotem konkursu są stroiki świąteczne wykonane indywidualnie.

4. Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

5. Stroiki należy dostarczyć do dnia 13.12.2022r. do Domu Kultury w Pilźnie 
do godz. 16.00. Zgłoszenia przesyłane poprzez szkołę lub inną placówkę tylko 
z listą zbiorczą uczestników.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2022r..

7. Karty zgłoszenia należy przesyłać na adres;
Dom Kultury w Pilźnie
ul. Węgierska 30
39- 220 Pilzno
do dnia 13.12.2022r.
Stroiki (nie podpisane), brak listy zbiorczej i karty zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników za najlepsze stroiki oraz dyplomy dla szkół za udział.

9. Stroiki przechodzą na własność organizatora.

10. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

11. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej). 

KARTA ZGŁOSZENIA

 KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY ORGANIZOWANY PRZEZ

DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko uczestnika ................................................................................

2.wiek./klasa..........................................................................................................

3.Ilość eksponatów...............................................................................................

4.nazwa placówki.................................................................................................
 
.............................................................................................................................

5.adres uczestnika..............................................................................................

6.nr. telefonu uczestnika....................................................................................


......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego    

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Stroików Świątecznych

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ /IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego..................................................................................................

   

Na GMINNY KONKURS STROIKÓW wpłynęło 202 prac

Udział wzięli uczniowie ze szkół I i przedszkoli Gminy Pilzno;

Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek BDNP w Pilźnie

Publiczne Przedszkole w Łękach Górnych

Oddział Przedszkolny w Lipinach

Oddział Przedszkolny w Dobrkowie

Oddział przedszkolny w Słotowej

Oddział Przedszkolny w Zwierniku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Publiczna Szkoła Podstawowa  Lipinach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Łękach Dolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie 

 

Wyróżnione i nagrodzone zostały;

 

Szymon Dąbrowski lat 4 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Wiktoria Krogulska lat 6 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Dawid Krogulski lat 4 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Jakub Jurczak kl VI  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Szymon Bańdur kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Oliwia Dąbroś kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Kornel Klocek kl Va Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Oskar Kasprzyk kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Szymon Jałowiec kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Patrycja Barycza kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Parkoszu

Bartłomiej Kawa kl VII b Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Alicja Tomasiewicz lat 5 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Jakub Dąbrowski lat 4 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Oliwier Piotrowski lat 6 Oddział Przedszkolny w Lipinach

Grupa "O"  Oddział  Przedszkolny w Lipinach

Ivo Korzeniowski lat 5 Oddział  Przedszkolny w Dobrkowie

Zofia Kardaś lat 3  Oddział  Przedszkolny w Dobrkowie

Kornelia Bańdur kl V Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Liliana Zima kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Katarzyna Kawa kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Dawid Jop kl VIIc Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Przemysław Rynkar kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Oskar Piotrowski kl VIII Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach

Filip Niziołek kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Karolina Mazur kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Kaja Fiołek kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Zuzanna Jeleń kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

Igor Lechowski kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

Klaudia Ciombor kl IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Wiktoria Woźny kl I Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie

 

Gratulujemy wyróżnionym i składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, rodzicom, a także nauczycielom zaangażowanym w powyższy konkurs. Poinformujemy o terminie odbioru nagród i dyplomów. 

                          


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: