W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 124, Data wydarzenia: 2022-12-15

GMINNY KONKURS STROIKÓW 2022

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest wytwarzanie oraz kultywowanie tradycji plastycznej 
wśród dzieci i młodzieży związanej z okresem Bożego Narodzenia

2. Konkurs obejmuje gminę Pilzno.

3. Przedmiotem konkursu są stroiki świąteczne wykonane indywidualnie.

4. Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.

5. Stroiki należy dostarczyć do dnia 13.12.2022r. do Domu Kultury w Pilźnie 
do godz. 16.00. Zgłoszenia przesyłane poprzez szkołę lub inną placówkę tylko 
z listą zbiorczą uczestników.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2022r..

7. Karty zgłoszenia należy przesyłać na adres;
Dom Kultury w Pilźnie
ul. Węgierska 30
39- 220 Pilzno
do dnia 13.12.2022r.
Stroiki (nie podpisane), brak listy zbiorczej i karty zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników za najlepsze stroiki oraz dyplomy dla szkół za udział.

9. Stroiki przechodzą na własność organizatora.

10. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

11. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej). 

KARTA ZGŁOSZENIA

 KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY ORGANIZOWANY PRZEZ

DOM KULTURY W PILŹNIE


1.Imię i nazwisko uczestnika ................................................................................

2.wiek./klasa..........................................................................................................

3.Ilość eksponatów...............................................................................................

4.nazwa placówki.................................................................................................
 
.............................................................................................................................

5.adres uczestnika..............................................................................................

6.nr. telefonu uczestnika....................................................................................


......................................... ..............                       
podpis rodzica/ opiekuna prawnego    

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Stroików Świątecznych

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES/NR. TELEFONU/ /IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30

39- 220 PILZNO (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego..................................................................................................

                              


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: