W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1849, Data wydarzenia: 2020-12-01

GMINNY KONKURS SZOPEK 2020

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU „na Szopkę Bożonarodzeniową”

w dniu 18.12.2020r. Komisja w składzie

Anna Bączek          Z-ca Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie- przewodniczący

Anna Roszkowska adiunkt Muzeum Regionalnego w Pilźnie- członek

Wanda Szczeklik przedstawiciel członek

Dokonała oceny spośród 23 szopek uczniów ze szkół;

Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Publiczne Przedszkole w Łękach Górnych

Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Łękach Dolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

Publiczna Szkoła Podstawowa  Lipinach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Wyróżnione i nagrodzone zostały;

Kategoria  Przedszkola

I miejsce Bartosz Larysz 5 lat Publiczne Przedszkole w Łękach Górnych

II miejsce Antonina Podraza 3 lata Publiczne Przedszkole w Pilźnie

III miejsce Paulina Wojtuła kl 0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Kategoria Szopki Rodzinne

I  miejsce

Emilia Jarosz kl VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych

Julia Szewczuk kl  V, Lena Szewczuk kl VII  Publiczna Szkoła Podstawowa

w Strzegocicach

II miejsce

Kacper Niedbała kl II Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Filip Tomasiewicz kl I Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych

III miejsce

Karolina Węgiel kl Va Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Rafał Chmielowski kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Zuzanna Proszowska kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Tomasz Szanduła kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Kornelia Bańdur kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Oliwia Podraza kl III Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Kategoria Szopki Osób Niepełnosprawnych

Kamil Kara kl VII Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

1.Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Pilźnie.

2.Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji rzeźbiarskiej i inspirowanie tą formą  dzieci, młodzież i dorosłych.

3.Każdy chętny do wzięcia udziału w konkursie dokonuje pisemnego zgłoszenia (wypełniona i podpisana karta zgłoszenia i kauzula informacyjna) do dnia 15  grudnia  2020 roku na adres: Dom Kultury w Pilźnie ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno lub e-mail;info@dkpilzno.pl

Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu ( publikacji prasowej, umieszczeniem na stronie internetowej). Każdy uczestnik może zgłosić maksimum 1 szopkę.

4.W konkursie mogą wziąć udział tylko te szopki, które nie brały udziału w poprzedniej edycji konkursu. W przypadku ponownego zgłoszenia tej samej szopki praca nie będzie oceniana.

5.Szopka może być pracą wykonaną z dowolnych materiałów. 

6.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie szopki do Domu Kultury w Pilźnie.
Po ocenie szopek należy je odebrać w szybkim terminie, wyjątek stanowią szopki, którym przyznano I-II-III  miejsca, zostają przekazane na konkurs powiatowy.
7.Biorący udział w konkursie proszeni są o dostarczenie swoich prac do 15 grudnia 2020 roku do godziny 16.00 do Domu Kultury w Pilźnie 

8.Jury powołane przez organizatorów oceni szopki w dwóch kategoriach:

Kategoria I (szopka rodzinna) 
Kategoria II  (szopka osób niepełnosprawnych)  


9.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 18.12.2020r.o godz.10.00.
10. Szopki będą wyeksponowane na stronie internetowej Domu Kultury w Pilźnie

  KARTA ZGŁOSZENIA

GMINNY  KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

organizowany przez Dom Kultury w Pilźnie

1.Imię i nazwisko..........................................................................

2. Kategoria wiekowa/klasa..........................................................

3.Ilość eksponatów......................................................................

4. adres.......................................................................................

5. nr telefonu...............................................................................

6. Nazwa szkoły..........................................................................

..................................................                                        
podpis rodzica/opiekuna prawnego  

                                           

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

1.       Cel zbierania danych:

ZAJĘCIA /KONKURS/TURNIEJ/PRZEGLĄD/MISTRZOSTWA[*]

2.       Zakres danych:

IMIĘ/NAZWISKO/ADRES,/NR. TELEFONU/PESEL/IMIONA RODZICÓW/ADRES MAIL/WIZERUNEK/

3.       Czas przetwarzania:

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ /KONKURSU/TURNIEJU/PRZEGLĄDU/MISTRZOSTW*

4.       Administrator danych:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST: DOM KULTURY W PILŹNIE, UL. WĘGIERSKA 30 39- 220 PILZNO NIP: 8721127812 (ADO)

Dane zebrane przez ADO nie będą przetwarzane w żadnym innym celu z wyjątkiem wyszczególnionych w pkt. 1.

Jednocześnie ADO informuje Państwa, że przysługuje państwu prawo do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych zebranych przez ADO. ADO usunie dane osobowe po wpłynięciu sprzeciwu w terminie 14-tu dni od daty wpłynięcia sprzeciwu, chyba że usunięcie danych będzie pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności określonych w pkt. 1

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego...............................................................................

 


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: