W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1235, Data wydarzenia: 2020-06-02

GMINNY KONKURS WIRUSOWY ZAWÓT GŁOWY

REGULAMIN -

Gminny Konkurs plastyczno-literacki dla rodzin pod hasłem: „WIRUSOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Organizator:

Dom Kultury w Pilźnie

ul. Węgierska 30

39-220 Pilzno

tel. 14 6721027, e-mail: info@dkpilzno.pl (prace plastyczne)

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie

ul. Węgierska 30

39-220 Pilzno

tel. 146721017, e-mail; p.biblioteka@interia.eu ( prace literackie)

 

Cele konkursu:

 pobudzenie aktywności plastycznej i literackiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych

zwrócenie uwagi na otaczający nas świat podczas trwającej epidemii koronawirusa

 propozycja twórczego spędzania czasu wolnego

Założenia konkursu:

 

część plastyczna

Zachęcamy do stworzenia prac plastycznych w dowolnym formacie oraz technice.

Tematem przewodnim jest interpretacja plastyczna przeżyć, odczuć w obserwacji otaczającego nas świata w czasie epidemii koronawirusa.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, z podziałem na dwie grupy wiekowe: urodzonych w latach 2011-2015 oraz 2005 - 2010.

Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej DK.

Każdą pracę należy opisać : Imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, miejscowość, nr telefonu lub e-mail . Opisane prace  prosimy  przesłać na adres zatytułować: KONKURS plastyczny- „Wirusowy zawrót głowy”. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy  wraz z podpisanym oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika wydarzeń organizowanych

przez Dom Kultury w Pilźnie

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/769 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Pilzna pod numerem 2/92. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu w Pilźnie możliwy jest pod adresem e-mail - iod@dkpilzno.pl

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikający z regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem “WIRUSOWY ZAWRÓT GŁOWY” na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu oraz wystawy pokonkursowej, a następnie będą archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracujących z Administratorem.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Podanie przez Panią/Pan danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem korzystania z oferty Domu Kultury w Pilźnie. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty Domu Kultury w Pilźnie.

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

/imię i nazwisko Uczestnika/ ............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko opiekuna prawnego, imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia, miejscowość, telefon lub adres e-mail; przez Administratora Danych, którym jest Dom Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem “WIRUSOWY ZAWRÓT GŁOWY” .

 

Czytelny podpis opiekuna prawnego...............................................................................................

część literacka

GMINNY KONKURS BAJKA- WIRUSAJKA lub WIRUSOWE OPOWIADANIE

1. Konkurs skierowany jest do rodzin, które są chętne wspólnie wymyślić i napisać bajkę lub opowiadanie (dorosły oraz dziecko) mieszkających na terenie gminy Pilzno.

2. Zadaniem jest stworzenie bajki lub opowiadania, w których jedną z postaci koniecznie musi być dziecko o dowolnym imieniu

3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych (również ilustracji). Format pracy jest dowolny.

4. Bajka lub opowiadanie  powinny być napisane w sposób prosty i obrazowy, aby były zrozumiałe zarówno dla dzieci, jak i czytających im rodziców/opiekunów i spełniać kryteria bajki lub opowiadania.

5. Tytuł bajki lub opowiadania powinny charakteryzować pracę (inny niż tytuł konkursu).

6. Prace powinny być opisane w następujący sposób:

- imiona i nazwiska osób, które napisały bajkę lub opowiadanie

- wiek uczestników dziecięcych

- telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną bajkę lub opowiadanie, nie publikowane wcześniej oraz nie biorące udziału w innych konkursach.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich organizatorowi konkursu, oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy w formie papierowej i na stronie organizatora.

9. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pilźnie w terminie do 25 czerwca 2020 r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca 2020 r. o godz. 15.00

11. Zgłoszone bajki ocenia Komisja konkursowa według poniższych kryteriów:

- zgodność z celami i kryteriami bajki lub opowiadania.

- poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna.

- oryginalność pomysłu

12. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Uczestnika wydarzeń organizowanych

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pilźnie

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/769 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno, Kontakt z Inspektorem Ochrony MBP w Pilźnie możliwy jest pod adresem e-mail; p.biblioteka@interia.eu

 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikający z regulaminu Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem “bajka-wirusajka” lub "wirusowe opowiadanie"  na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania konkursu oraz wystawy pokonkursowej, a następnie będą archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracujących z Administratorem.

 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 Podanie przez Panią/Pan danych osobowych swoich lub dziecka jest warunkiem korzystania z oferty MBP w Pilźnie. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty MBP w Pilźnie.

 

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

/Imię i nazwisko Uczestnika/ ............................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Uczestnika

w zakresie: imię i nazwisko opiekuna prawnego, imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia, miejscowość, telefon, adres e-mail; przez Administratora Danych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Gminnego Konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem “bajka-wirusajka” lub "wirusowe opowiadanie" .

Czytelny podpis opiekuna prawnego...........................................................................................

WYNIKI Z GMINNEGO KONKURSU plastyczno-literackiego  „WIRUSOWY ZAWRÓT GLOWY”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 02.07.2020r.

 

Komisja w składzie

 

Anna Bączek          Z-ca Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie- przewodniczący

Anna Roszkowska pracownik Muzeum Regionalnego w Pilźnie- członek

Anna Kozioł  pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilźnie  członek

 

Dokonała oceny spośród 12 prac .

Wyróżnione i nagrodzone zostały;

 

Kategoria I      5-9 lat

 

I miejsce    Jakub Prewendowski  lat 7 Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

II miejsce   Antonina Wójcik lat 7 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

III miejsce Kinga Słota lat 7 Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

III miejsce Mikołaj Kula lat 7 Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

 

wyróżnienie

 

Weronika Zaucha lat 7 Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

Ksenia Karczmarz lat 7 Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Michał Babicz lat 6 Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

Lena Szwed lat 7 Oddział Przedszkolny w Łękach Dolnych

 

Kategoria I I      10-15 lat

 

I   miejsce Katarzyna Sak i Julita Kmiecik lat 10 PSP w Pilźnie

II  miejsce Julita Kmiecik lat 10 PSP w Pilźnie

III miejsce Monika Szanduła lat 12 PSP w Łękach Górnych

 

wyróżnienia

Kamila Chwistek lat11 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: